I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Настоящият текст съдържа Общи условия за пазаруване в интернет магазина www.Elsitek.bg, собственост на ЕЛСИТЕК ООД. Преди да купи стоката, КЛИЕНТЪТ е длъжен да се запознае с Общите условия. С натискане на бутона КУПИ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и сключва ДОГОВОР за продажба от разстояние.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог файлове на сървъра на Elsitek.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Elsitek.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Elsitek.bg.

4. След кликане на бутона "КУПИ", потребителя се съгласява да закупи стоките. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При липса на някой от поръчаните продукти, Elsitek.bg има отговорността да се свърже с клиента по телефона и/или електронна поща, и да предложи алтернативен продукт на същата или по-голяма стойност, за одобрение от КЛИЕНТА. След приемане на промените, КЛИЕНТЪТ получавафинално потвърждение на покупката си.

5. Потребителят/клиентът има право на отказ от договора. Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба.

    5а. За упражняване правото си на отказ клиентът следва да изпрати и-мейл на адрес office@elsitek.bg, в който да напише Декларация в свободен текст, която описва връщаната стока, в това число артикулен номер, наименование, брой, дата на закупуване и дата на доставка. Клиентът е длъжен да изправи обратно стоката на Elsitek.bg в срок от три (3) дни, заедно с декларацията на хартиен носител.

    5б. Elsitek.bg възстановява всички суми, получени от потребителя, без разходите за доставка и застраховка на стоката, не по-късно от 15 дни, считано от датата, на която потребителят  е уведомил Elsitek.bg, че се отказва от договора и не по-късно от 15 дни, след като Elsitek.bg е получил обратно върната стока , освен ако е влезнала в сила т. 20 от раздел V.

Elsitek.bg е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. 

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА

6. Обичайният срок за доставка е до 3 (три) работни дни. За продукти на склад поръчките се изпълняват до 24 часа. При наличие на обстоятелства, водещи до забавяне изпълнението на поръчката, клиентът ще бъде своевременно уведомен на посочения телефон или електронна поща. За повече информация по технологията на извършване на доставките, виж раздел „Поръчка и доставка“.

7. Elsitek.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден на поръчката, Elsitek.bg уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Elsitek.bg, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка. 

8. След потвърждението на покупката, Elsitek.bg се задължава да изпрати стоката до посочен адрес на потребителя/клиента. Elsitek.bg използва преференциално услугите на компания за доставки ЕКОНТ. Потребителят/клиентът може да избере доставка до офис на ЕКОНТ, като това трябва да е уточнено в свободен текст във формуляра на поръчката. Elsitek.bg не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. При евентуални повреди, удари и други щети в следствие на доставката, потребителя/клиента следва да се обърнат с претенции към доставчика. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Elsitek.bg не носи отговорност зазамяна или каквато и да е форма на рекламация на тази стока. В случаите когато от клиента са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Elsitek.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

10. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

11. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долув т. 12, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Elsitek.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

12. РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ДОСТАВКАТА е възможна, когато закупената стока не отговаря на предмета на договора за продажба. Несъответствието може да се изразява в:

12.1. Изпращане на стока, различна от поръчаната;

12.2. Установяване на липса на части от поръчката;

12.3. Видими производствени дефекти;

13. В случай, че са установени описаните в т. 12 обстоятелства, рекламацията се предявява пред куриера, извършил доставката. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Elsitek.bg се задължава да заменени стоката със съответстваща на направеното от клиента заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.В този случай разходът за връщане на стоката е за сметка на Elsitek.bg, като клиентът е длъжен да изпрати стоката с куриерската компания, посочена от Elsitek.bg.

14. Клиентът е длъжен да се увери, че съдържанието на поръчката съответства на заявеното, преди да приеме пратката. След като куриерът предаде пратката на клиента, повече не е възможно да се предяви рекламация срещу липси в поръчката или повреди при транспортиране.Рекламация срещу изпращане на стока, различна от поръчаната или срещу видим производствен дефект може да се предяви в срок 14 календарни дни след приемане на доставката.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

15. В описанието на всеки продукт в интернет магазин Elsitek.bg, присъства предвидената законова гаранция. За продуктите, съдържащи електронни компоненти, тя е 2 години, освен ако не е предвидено друго. Elsitek.bg предлага гаранционен документ, на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока. Ако няма осигурен гаранционен документ от производителя, фактурата от продажбата или стокова разписка с прикрепен касов бон го замества.

IV. ЦЕНИ

16. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адреса на купувача. Купувачът обаче вижда цената за транспорт ясно преди да се съгласи или откаже от поръчка.

V. ПРАВО ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

17. По ЗЗП чл.47, т.4 и изменението му влязло в сила от 23.07.2014г. потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок 14 дни считано от датата на получаване на стоката. Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден. За да упражните правото си на отказ, трябва недвусмислено да информира Elsitek.bg за решението си да се откажете от покупката. Декларация свободен текст за отказ от договора можете да ни изпратите на електронната ни поща office@elsitek.bg, като стоките от покупката трябва да бъдат върнати на адрес гр. София, кв. Младост 1 ул. Андрей Сахаров 75А чрез куриер със запазена оригинална опаковка и изправно състояние, неизползвани, с оставени на местата им етикети. В пратката трябва да бъде приложена Декларация за връщане свободен текст с посочени данни на КУПУВАЧА – име, адрес, телефон и наименования на стоката, както и документа за продажба с прикачен касов бон.

18. В случай, че документа за продажба и касовия бон не са проложени в пратката, ЕЛСИТЕК ЕООД си запазва правото да не възстанови сумата за върнатата стока на клиента. Разходите по връщане на стоката са за сметка на клиента.

19. Elsitek.bg се ангажира да върне заплатената сума в срок от 15 дни от получаването обратно на стоките. Възстановяването не включва сумите за доставка, които е платил клиента, когато е направил своята покупка. Elsitek.bg си запазва правото да таксува допълнително, ако потребителят изрично е поискал нестандартна (експресна) доставка или доставка с куриерска компания, различна тази, с която Elsitek.bg има сключен договор.

20. Потребителят/клиентът трябва да има предвид, че не може да използва стоките, които е получил, преди да реши да се откаже от покупката. Правото на отказ съществува, за да позволи на клиента да разгледа продукта по същия начин, както във физически магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни, след което да го върне. В случай на установена употреба на върнатия продукт Елситек ООД ще откаже да възстанови стойноста на покупката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

21. Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Elsitek.bg.

21а. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

21б Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Elsitek.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване

23в. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на Elsitek.bg.

24г. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

25. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Elsitek.bg се задължава при ползване на услугите

25а. Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

25б. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

25в. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

25г. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните Elsitek.bg услуги;

26д. Да уведомява незабавно Elsitek.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

26е. Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

26ж. Да не извършва злоумишлени действия;

26з. Да обезщети Elsitek.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

26и.  Всеки потребител, независимо дали е клиент Elsitek.bg, има законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. Повече информация може да откриете тук:

 

              Списък на органите за АРС

              Платформа за ОРС 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Elsitek.bg 

27. Elsitek.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

28. Elsitek.bg има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Elsitek.bg. 

29.Elsitek.bg има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Elsitek.bg да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Elsitek.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Elsitek.bg.

30. Elsitek.bg след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

31. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Elsitek.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Elsitek.bg. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

32. Elsitek.bg има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

33. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Elsitek.bg, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: office@elsitek.bg. Elsitek.bg събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Elsitek.bg ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави

34. Elsitek.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Elsitek.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Elsitek.bg

35. Elsitek.bg има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

36. Elsitek.bg гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Elsitek.bg защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

36а. Elsitek.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Elsitek.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

37. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Elsitek.bg, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Elsitek.bg се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Elsitek.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

38. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Elsitek.bg на своя компютър.

39. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

40. Интернет магазинът Elsitek.bg е собственост на "Елситек" ООД.

41. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Elsitek.bg, съобразно българското законодателство.

42.Всичко спорове могат да бъдат разрешени и чрез процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове на основание Закона за защита на потребителите. Повече информация може да откриете тук:

Списък на органите за АРС:

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zashtita_na_potrebitelite/spisuk_adr_2018.pdf.

43. Съдействие за решаването на спора може да се получи и от Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: https://ec.europa.eu/odr..

44. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

45. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 15.08.2018 г.